Utbildning

 

Vi söker fler Samtalsledare!

Eandra Samtalsledarutbildning kommer att skjutas fram till den 10 – 12 september 2021 på Scouternas kansli i Stockholm. Ansökan är öppen till 25 april 2021. 

 

Scouternas vision är “unga som gör världen bättre”. Genom Trygga möten Samtalsledarutbildning får ledare möjlighet att fördjupa sin kunskap och r verktyg att bemöta och hantera barn och unga som mår dåligt och berättar om svåra situationer och händelser. 

Med fler samtalsledare kan vi erbjuda fler scoutkårer fördjupande workshops Trygga möten fördjupning och möjlighet att göra webbkursen tillsammans Trygga möten live med stöd av en  samtalsledare.  

 

FRÅGOR OCH SVAR

Vem kan söka till Samtalsledarutbildningen? 

Samtalsledarutbildningen riktar sig till dig som: 

 • varit scoutledare en längre tid eller anställd i Scouterna eller någon av samverksorganisationerna; Equmenia, NSF, Salt eller ett studieförbund.
 • har goda och fördjupade kunskaper i frågor som knyter an till innehållet i Trygga möten 
 • vill fördjupa dina kunskaper och din förståelse för frågor inom området Trygga möten 
 • Erfarenhet av att leda samtal i grupp 
 • förmåga att samtala med scoutledare om känsliga och svåra frågor inom området Trygga möten. 

Det kommer sedan att ske en urvalsprocess genom intervjuer och referenstagning för att sedan bli antagen till samtalsledarutbildningen samt finnas förväntningar, som att kunna genomföra ett minimum antal workshops om året och ingå i ett nätverk, närmare beskrivet i uppdragsbeskrivningen.  

 

När kan jag söka nästa omgång av Samtalsledarutbildningen?  

Eandra Samtalsledarutbildning kommer att genomföras  10- 12 september 2021 på Scouternas kansli i Stockholm. Ansökan är öppen till 25 april 2021. 

Tidsplan: 

 • Ansökan öppnar 20/11
 • Ansökan stänger 25/4 
 • Ansökningsprocess maj – juni
 • Antagningsbesked juni
 • Samtalsledarutbildning Kurshelg 10-12/10-2021

 

Hur ansöker jag till Samtalsledarutbildningen? 

Du ansöker till Samtasledarutbildningen via Scouternas Folkhögskola och finner mer information om kursens innehåll. 

 

När och var kommer den första Samtalsledarutbildningen att gå? 

Den andra  Samtalsledarutbildning kommer att ske den  10-12 september 2021 på Scouternas kansli i Stockholm.  

 

Varför skjuts kurstillfället fram?

På grund av Coronapandemin har vi inte möjlighet att genomföra Samtalsledarutbildningen i april. Samtalsledarutbildningen bedömer vi heller inte kunna genomföra i digitalt format.

 

Kommer jag behöva betala en deltagaravgift för att gå Samtalsledarutbildningen om jag blir antagen? 

Samtalsledarutbildningen är helt kostnadsfri för dig som är ideell och antagen deltagare. Detta inkluderar även resa, boende (samt enkelrumstillägg) och mat för kurshelgen. Dessa kostnader täcker Trygga möten.  

Är du däremot anställd hos Scouterna eller någon av samverkansorganisationerna står din arbetsgivare för dina kostnader 

 

När kommer det genomföras fler Samtalsledarutbildningar? 

Det är ännu inte fastställt än då vi behöver utvärdera antalet utbildade Samtalsledare, efterfrågan och behov innan.   Vår förhoppning är att kunna erbjuda en till två utbildningar om året med geografisk spridning.   

 

Var kan jag läsa mer om innehållet i Samtalsledarutbildningen och uppdragsbeskrivningen som samtalsledare?  

En utförlig beskrivning av Samtalsledarutbildningens innehåll kan du läsa i kurskatalogen på Scouternas Folkhögskolas hemsida och här kan du läsa Uppdragsbeskrivningen som samtalsledare.

 

 

Information om Trygga möten live och Trygga möten fördjupning

 

Nu finns Trygga möten live i digitalt format så att alla ledare kan genomgå den via dator eller mobil med hjälp av en samtalsledare. Hör av dig till ditt regionala kansli eller Trygga möten samordnare för att boka!

 

Vem kan beställa Trygga Möten Live, Trygga Möten fördjupning?

Alla Scoutkårer/grupper/medlemmar anslutna till Scouterna kan beställa Trygga möten live och Trygga möten fördjupning. Direktanslutna scoutkårer beställer via sitt regionala kansli och scoutkårer anslutna via en samverkansorganisation via sitt kansli.

Även externa organisationer och företag kan beställa Trygga möten live och Trygga möten fördjupning mot en kostnad. Då tar de kontakt med Samordnare för Trygga möten.

Hur beställer jag Trygga möten live och fördjupning?

För att boka in en Trygga möten live eller Trygga möten fördjupning kontaktar scoutkåren/gruppen/medlem det regionala kansli, alternativt samverkansorganisationen, som scoutkåren tillhör och gör en beställning. Scoutkåren sammankopplas då med en tillgänglig samtalsledare för bokning av uppdrag.

Vilka är skillnaderna mellan Trygga möten lokala träffar, Trygga möten live och Trygga möten fördjupning?

Trygga möten – live 

Trygga möten – live är en träff då en grupp tillsammans går igenom webbkursen och som leds av en utbildad samtalsledare. Trygga möten live avslutas med att alla enskilt gör testet i webbkursen, i samband med träffen eller senare. Efter avslutat och godkänt test läggs intyget till på ledarens ”loggboksflik” i Scoutnet (gäller direktanslutna medlemmar). Deltagarna får tillgång till enbart testdelen i webbkursen via en separat inloggning som administreras av Trygga mötens samordnare.

Trygga möten – fördjupning 

Detta är en fördjupande workshop inom Trygga möten som leds av en utbildad samtalsledare. Workshopen är en möjlighet för en scoutkår/grupp att få fördjupade samtal och diskussioner kring teman inom Trygga möten. I en fördjupande workshop diskuterar gruppen utifrån fallbeskrivningar som kan handla om ledarrollen och ansvar, oro för en deltagare, relation mellan ledare och deltagare, beteenden mellan deltagare mm.

 

Trygga möten – lokala träffar 

Alla som vill får samlas och gå igenom Trygga möten webbutbildning tillsammans. För dessa träffar behövs ingen utbildad samtalsledare och tanken är att man går igenom innehållet i webbkursen. I slutet av träffen gör alla webbtestet på egen hand varpå intyget genereras efter avslutat test samt information läggs på ”loggboksfliken” i Scoutnet för direktanslutna medlemmar. Denna träff har inget speciellt namn och är ingen kurs eller workshop.

 

Trygga möten webbkurs

Trygga mötens webbkurs syftar till att utbilda ledare så att de får kunskap och mod att agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid.

Genom webbkursen utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och kränkningar, och hur man ska agera om man tror att någon far illa. Inom Scouterna är det sedan 2013 obligatoriskt för alla ledare att gå Trygga mötens webbkurs vart tredje år.

Webbkursen

Sedan årsskiftet 2016/2017 ligger webbkursen på läroplattformen Luvit. För att kunna genomföra webbkursen behöver du vara medlem i Scouterna eller i en organisation som har köpt tillgång till webbkursen av Scouterna.

Logga in i webbkursen

Du som är medlem i Scouterna ska se till att du har en uppdaterad e-postadress i det medlemsregister som används för din verksamhet, t e x Scoutnet. För att logga in på webbkursen använder du din e-postadress som användarnamn. Därefter klickar du på ”Glömt lösenord”, ett lösenord mailas då till din e-postadress. Använd sedan lösenordet för att logga in på kursen.

För dig som är tillfällig funktionär eller förälder som ska delta under en scoutaktivitet, men inte är medlem eller registrerad i Scoutnet, har också möjlighet att genomgå webbkursen gratis. Scoutkåren eller arrangemangsgruppen tar då kontakt med Sensus Studieförbund som förser deltagaren med en inloggningskod.

Här finner du kontaktpersoner beroende på vart i landet du befinner dig. Kontaktpersoner Sensus studieförbund

 

Gå till webbkurssidan.

 

INSTRUKTIONER

Till dig som har en kupongkod och vill logga in på Trygga möten webbkurs

 1. Gå till: https://scouterna.luvit.se/extern/
 2. Tryck på Kurskatalog, högst upp till höger
 3. Scrolla ned till Trygga möten och tryck på Lägg i varukorg, längst ned till höger
 4. Tryck sedan på Gå till kassan, högst upp till höger

Du som har en kupongkod kommer inte att debiteras något när du registrerar dig på kursen. Priset för kursen makuleras i samband med att du använder koden.

 1. Du kommer nu till en ny sida där du fyller i kupongkod och kontaktuppgifter.
 2. Tryck på Beställ nu, längst ned
 3. Du är nu registrerad på webbkursen och kan nå den genom Mina Kurser i Portalen via länken under. En beställningsbekräftelse har också skickats till din e-post.
 4. Tryck på länken, Besök portalen, så kommer du direkt till webbkursen.

Som medlem i en NSF – kår hittar du information om hur du får tillgång till kursen här!

 

Köpa tillgång (licens) till Trygga möten webbkurs

Detta kan göras direkt på webbsidan och betalningen sker då med kontokort. Det går endast att köpa en licens åt gången då den sammankopplas med kontaktuppgifter till den som ska genomföra webbkursen.

Önskar du köpa flera licenser och betala mot faktura så mailar du din beställning till webbkurs@scouterna.se Du får då kupongkoder mailat till dig som gör det möjligt att få tillgång till webbkursen och du kan dela ut dem till respektive person. Varje kupongkod är individuell och kan endast användas för en licens. Licensen är personlig och är giltig i 1 år.

 1. Gå till: https://scouterna.luvit.se/extern/
 2. Tryck på Kurskatalog, högst upp till höger.
 3. Scrolla ned till Trygga möten och tryck på Lägg i varukorg, längst ned till höger.
 4. Tryck på Gå till kassan, högst upp till höger.
 5. Du kommer nu till en ny sida där du fyller i betalnings-, och kontaktuppgifter.
 6. Tryck på Beställ nu, längst ned
 7. Du är nu registrerad på webbkursen och kan nå den genom Mina Kurser i Portalen via länken under. En beställningsbekräftelse har också skickats till din e-post.
 8. Tryck på länken, Besök portalen, så kommer du direkt till webbkursen.

 

Om du har frågor om webbkursen, problem med att logga in eller som extern vill köpa tillgång till kursen, maila till webbkurs@scouterna.se eller ring 08-568 432 00.