Utbildning

– Vi förnyar och fördjupar för barn och ungas bästa!

 

Från och med den 19 oktober kan Trygga mötens nya samtalsledare komma till din scoutkår eller grupp för att hålla i de efterfrågade – Trygga möten live samt fördjupande workshops – Trygga möten fördjupning.

Nu och som alltid kan alla som vill samlas och gå igenom Trygga möten webbutbildning tillsammans – Trygga möten lokala träffar. För dessa träffar behövs ingen utbildad samtalsledare och tanken är att man går igenom innehållet i webbkursen. I slutet av träffen gör alla testet enskilt digitalt i webbkursen.

Syftet med vår nya workshops är att ge ledare möjlighet att komplettera och fördjupa sin kunskap kring ämnen inom ramen för Trygga Möten och skapa bättre förutsättningar för deras agerande och ansvarstagande för trygga möten inom scoutverksamheten. Med åren har vi sett hur behovet av kunskap och kompetens om hur man samtalar om svåra saker och hanterar trygga möten frågor i praktiken ökat, i takt med att den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige också ökar.

 

Vem kan beställa Trygga Möten Live, Trygga Möten fördjupning?

Alla Scoutkårer/grupper/medlemmar anslutna till Scouterna kan beställa Trygga möten live och Trygga möten fördjupning. Direktanslutna scoutkårer beställer via sitt regionala kansli och scoutkårer anslutna via en samverkansorganisation via sitt kansli.

Även externa organisationer och företag kan beställa Trygga möten live och Trygga möten fördjupning mot en kostnad. Då tar de kontakt med Samordnare för Trygga möten.

 

Hur gör jag för att beställa Trygga möten live och fördjupning?

För att boka in en Trygga möten live eller Trygga möten fördjupning kontaktar scoutkåren/gruppen/medlem det regionala kansli, alternativt samverkansorganisationen scoutkåren tillhör som sammankopplar scoutkåren med en tillgänglig samtalsledare för bokning av uppdrag.

 

Vilka är skillnaderna mellan Trygga möten lokala träffar, Trygga möten live och Trygga möten fördjupning?

Trygga möten – live 

Trygga möten – live är en träff då en grupp tillsammans går igenom webbkursen och som leds av en utbildad samtalsledare. Trygga möten live avslutas med att alla enskilt gör testet i webbkursen, i samband med träffen eller senare. Efter avslutat och godkänt test läggs kursen till på ledarens ”loggboksflik” i Scoutnet (gäller direktanslutna medlemmar). Deltagarna får tillgång till enbart testdelen i webbkursen via en separat inloggning som administreras av Trygga mötens samordnare.

 

Trygga möten – fördjupning 

Detta är en fördjupande workshop inom Trygga möten som leds av en utbildad samtalsledare. Workshopen är en möjlighet för en scoutkår/grupp att få fördjupade samtal och diskussioner kring teman inom Trygga möten-området under trygg ledning av en utbildad samtalsledare. I en fördjupande workshop diskuterar gruppen utifrån fallbeskrivningar som kan handla om ledarrollen och ansvar, oro för en deltagare, relation mellan ledare och deltagare, beteenden mellan deltagare mm.

 

Trygga möten – lokala träffar 

Alla som vill får samlas och gå igenom Trygga möten webbutbildning tillsammans. För dessa träffar behövs ingen utbildad samtalsledare och tanken är att man går igenom innehållet i webbkursen. I slutet av träffen gör alla webbtestet på egen hand varpå intyget genereras efter avslutat test samt information läggs på ”loggboksfliken” i Scoutnet för direktanslutna medlemmar. Denna träff har inget speciellt namn och är ingen kurs eller workshop.

 

 

Trygga möten webbkurs

Trygga mötens webbkurs syftar till att utbilda ledare så att de får kunskap och mod att agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid.

Genom kursen utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och kränkningar, och hur man ska agera om man tror att någon far illa. Inom Scouterna är det sedan 2013 obligatoriskt för alla ledare att gå Trygga mötens webbkurs vart tredje år.

Webbkursen

Sedan årsskiftet 2016/2017 ligger kursen på läroplattformen Luvit. För att kunna genomföra kursen behöver du vara medlem i Scouterna eller i en organisation som har köpt tillgång till kursen av Scouterna.

Logga in i kursen

Se till att du har en uppdaterad e-postadress i det medlemsregister som används för din verksamhet., t e x Scoutnet. För att logga in på kursen använder du din e-postadress som användarnamn. Därefter klickar du på ”Glömt lösenord”, ett lösenord mailas då till din e-postadress. Använd sedan lösenordet för att logga in på kursen.

Gå till kurssidan.

Som medlem i en NSF – kår hittar du information om hur du får tillgång till kursen här!

Och information om hur Equmenias scouter loggar in på Trygga mötens webbkurs finns här!

Om du har frågor om webbkursen, problem med att logga in eller som extern vill köpa tillgång till kursen, maila till webbkurs@scouterna.se eller ring 08-568 432 00.