Kontakt

Om du har frågor om webbkursen, problem med att logga in eller som extern vill köpa tillgång till kursen, maila till webbkurs@scouterna.se eller ring 08-568 432 00.

Medlemmar och kårer hos Scouterna kan få råd och stöd i situationer och frågor kopplade till Trygga möten, så som kränkningar och övergrepp eller misstankar samt psykisk ohälsa och ledaransvar. Detta stöd finns centralt hos Scouterna.

Vi är nu två personer som arbetar som Samordnare av Trygga möten:

Melis Yorulmaz                                                                               Ingrid Häggblom
Samordnare Trygga Möten                                                            Samordnare Trygga möten
E-post: melis.yorulmaz@scouterna.se                                         E-post: ingrid.haggblom@scouterna.se

För råd och stöd i Trygga möten-frågor ring: 08-568 432 05

 

Vid akuta ärenden på kvällar, helger och semester ring till Scouternas journummer

på 08-568 432 22. Scouterna har jourberedskap året om och journumret är ständigt bemannat.

Hitta till oss

Scouterna

Instrumentvägen 19
126 12 Stockholm

Växel: 08-568 432 00

E-post: info@scouterna.se