Kontakt

Om du har frågor om webbkursen, problem med att logga in eller som extern vill köpa tillgång till kursen, maila till webbkurs@scouterna.se eller ring 08-568 432 00.

Medlemmar och kårer hos Scouterna kan få råd och stöd i situationer och frågor kopplade till Trygga möten, så som kränkningar och övergrepp, oro för barn, psykisk ohälsa och ledaransvar. Detta stöd finns centralt hos Scouterna.

För råd och stöd i Trygga möten-frågor ring: 08-568 432 05

Vi är nu två personer som arbetar som samordnare för Trygga möten:

Melis Yorulmaz                                                                             Ingrid Häggblom
E-post: melis.yorulmaz@scouterna.se                                         E-post: ingrid.haggblom@scouterna.se

Scouternas journummer

Vid akuta ärenden på kvällar, helger eller semester ring till Scouternas journummer

på 08-568 432 22. Scouterna har jourberedskap året om och journumret är ständigt bemannat.

Hitta till oss

Scouterna

Instrumentvägen 19
126 12 Stockholm

Växel: 08-568 432 00

E-post: info@scouterna.se