Utbildning

Trygga mötens webbkurs syftar till att utbilda ledare så att de får kunskap och mod att agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid!

Genom kursen utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och hur man ska agera om man tror att någon far illa. Inom Scouterna är det sedan 2013 obligatoriskt för alla ledare att gå Trygga Mötens webbkurs vart tredje år.

 

TM bilder för webb-5

Webbkursen 

Trygga Mötens webbkurs flyttades vid årsskiftet 2016/2017 till en ny sida. Kursinnehållet är detsamma som tidigare men plattformsbytet gör kursen stabilare och mer framtidssäker. För att kunna genomföra kursen på den nya plattformen behöver du vara medlem i Scouterna eller i en organisation som har köpt tillgång till kursen av Scouterna. Gå kursen här!

Registrera nytt användarkonto

Se till att du har en uppdaterad e-postadress i det medlemsregister som används för din verksamhet, t ex Scoutnet eller E-bas. För att skapa en inloggning till kursen använder du dig av samma e-postadress som finns registrerad på din medlemsprofil. Därefter klickar du på ”Glömt lösenord”, ett lösenord mailas då till din e-postadress. Använd sedan lösenordet för att logga in på sidan.

Information om hur Equmenias scouter loggar in på Trygga Mötens webbkurs finns här!

Om du har frågor om webbkursen, problem med att logga in eller som extern vill köpa tillgång till kursen, maila till webbkurs@scouterna.se eller ring 08-568 432 00.

Workshops för scoutkårer

För att uppmuntra till vidare samtal och reflektion kring frågor som rör Trygga Möten erbjuder vi workshops som kallas för Trygga möten fördjupning. De hålls av ideella workshopledare eller våra konsulenter. Vill din kår boka in en workshop tar ni kontakt med ert regionala kansli, kontaktuppgifter till dem hittar du här!