Workshops

Trygga möten – live

Trygga möten – live är en träff då en grupp tillsammans går igenom webbkursen och som leds av en utbildad samtalsledare. Trygga möten live avslutas med att alla enskilt gör testet i webbkursen, i samband med träffen eller senare. Efter avslutat och godkänt test läggs intyget till på ledarens ”loggboksflik” i Scoutnet (gäller direktanslutna medlemmar). Deltagarna får tillgång till enbart testdelen i webbkursen via en separat inloggning som administreras av Trygga mötens samordnare.

Trygga möten – fördjupning

Detta är en fördjupande workshop inom Trygga möten som leds av en utbildad samtalsledare. Workshopen är en möjlighet för en scoutkår/grupp att få fördjupade samtal och diskussioner kring teman inom Trygga möten. I en fördjupande workshop diskuterar gruppen utifrån fallbeskrivningar som kan handla om ledarrollen.

Trygga möten – lokala träffar

Alla som vill får samlas och gå igenom Trygga möten webbutbildning tillsammans. För dessa träffar behövs ingen utbildad samtalsledare och tanken är att man går igenom innehållet i webbkursen. I slutet av träffen gör alla webbtestet på egen hand varpå intyget genereras efter avslutat test samt information läggs på ”loggboksfliken” i Scoutnet för direktanslutna medlemmar. Denna träff har inget speciellt namn och är ingen kurs eller workshop. och ansvar, oro för en deltagare, relation mellan ledare och deltagare, beteenden mellan deltagare mm.

Coronaanpassning

Nu finns Trygga möten live även i digitalt format så att alla ledare kan genomgå den via dator, surfplatts eller mobil tillsammans med en samtalsledare. Hör av dig till ditt regionala kansli eller Trygga möten samordnare för att boka!

Vem kan beställa en workshop?

Alla Scoutkårer/grupper/medlemmar anslutna till Scouterna kan beställa Trygga möten live och Trygga möten fördjupning. Direktanslutna scoutkårer beställer via sitt regionala kansli och scoutkårer anslutna via en samverkansorganisation via sitt kansli.
Även externa organisationer och företag kan beställa Trygga möten live och Trygga möten fördjupning mot en kostnad. Då tar de kontakt med Samordnare för Trygga möten.

Hur beställer jag Trygga möten live och fördjupning?

För att boka in en Trygga möten live eller Trygga möten fördjupning kontaktar scoutkåren/gruppen/medlem det regionala kansli, alternativt samverkansorganisationen, som scoutkåren tillhör och gör en beställning. Scoutkåren sammankopplas då med en tillgänglig samtalsledare för bokning av uppdrag.

Kontaktuppgifter till de regionala kanslierna hittar du här