Tipsrunda om barns rättigheter

Detta är en tipsrunda om barnkonventionen som du kan använda på till exempel ett läger eller en träff i din verksamhet för barn och unga. Målgruppen är 8 år och uppåt. Syftet med tipsrundan är att deltagarna ska lära sig mer om sina rättigheter!

Klicka på bilden för att öppna materialet!

Tipsrunda