Lär dig mer om barnets rättigheter

FN:s Konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är internationella bestämmelser om barnets rättigheter som blir nationell lag i Sverige den 1 januari 2020. I Trygga spelet och Tipsrundan lär du dig mer om barns rättigheter. Alla barn har samma rättigheter och rätt att få kunskap om sina rättigheter, vilket leder till att vi kan förebygga diskriminering, övergrepp och kränkningar samt agera om någon far illa.

Trygga spelet

Detta är ett digitalt spel som du kan spela enskilt eller tillsammans i grupp under ett möte.  Du får lära dig mer vilka rättigheter barn har. Målgruppen är från 8 år och uppåt.

Du går till spelet här

Tipsrundan

Detta är en tipsrunda om barnkonventionen som du kan använda på till exempel ett läger eller en träff i din verksamhet för barn och unga. Målgruppen är från 8 år och uppåt.

Du går till Tipsrundan här