Material för tryggare verksamhet

För att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar krävs det att ledarna och föreningen arbetar med dessa frågor kontinuerligt. Trygga möten har tagit fram en rad olika material som kårer och föreningar kan använda sig av i det arbetet.

Här hittar du olika typer av material. Både för att skapa aktiviteter för dina deltagare och för att utveckla arbetet i föreningen.

Aktivitetspaket

Trygga mötens aktivitetspaket är anpassade till olika åldersgrupper. Aktiviteternas syfte är att barn ska öva sig på att vara en schysst kompis, att förstå Barnkonventionen och att ha trygga möten på lika villkor. Vissa av aktiviteterna kräver fysisk rörelse medan andra har fokus på att tänka och fundera. Till varje övning finns instruktioner, tips och tydligt angivet vilket material som behövs.

Du hittar aktivitetspaketen HÄR!

Tryggare Tillsammans

Materialet Tryggare Tillsammans är till för att skapa en gemensam syn på trygghetsfrågor i ledargruppen. Med hjälp av materialet får ni tänka igenom olika frågor som är aktuella inom Trygga möten. Det handlar bland annat om övergrepp, diskriminering och barns rättigheter. Materialet kan med fördel användas vid terminsstart, inför läger eller i andra sammanhang när ledargruppen förändrats och behöver prata ihop sig kring frågor som rör trygghet.

Du hittar Tryggare Tillsammans här 

Handlingsplaner

Handlingsplaner hjälper er att förbereda er på sådant som kan inträffa och underlättar hanteringen när något väl händer.

Trygga möten har tagit fram mallar som ni kan använda er av i er verksamhet. Du hittar dem här

Utmanande samtal

Vid händelser och andra behov kan ni behöva genomföra utmanande och svåra samtal med ledare. Då kan ni använda er av en mall för utmanade samtal. Du hittar mallen här

Ledaröverenskommelse

Vissa föreningar använder sig av ledarkontrakt eller överenskommelser där det tydliggörs vad som förväntas av någon som är ledare. En skriftlig överenskommelse kan underlätta fall någon handlar fel eller beter sig illa, då kan det bli enklare att fatta beslut om att stänga av ledaren. En överenskommelse kan även vara trygghet för ledaren så att det blir tydligt vad som förväntas i uppdraget.

Trygga möten har tagit fram en mall för en ledaröverenskommelse som scoutkårer kan använda sig av. Ni anpassar texten i mallen så att den passar er verksamhet.

Du hittar mallen här

Våldspreventiva verktygslådan

Borås Stad har, tillsammans med Scouterna, tagit fram en våldspreventiv verktygslåda. Våldsprevention handlar om att vilja skapa en värld där alla kan få vara som de är och leva ett liv fritt från våld. Idag är det många som blir utsatta för våld och det kan hända överallt – i skolan, hemma, på ett café eller i föreningar. Därför måste vi alla bli bättre på att arbeta våldspreventivt och bemöta människor på ett sätt som skapar trygghet. Allt material i verktygslådan kommer från Scouternas projekt, Sensus och från Borås Stads projekt ”En stad fri från våld”. Materialet är till för dig som vill arbeta med våldsprevention för scouter på läger, hajker eller i den vanliga verksamheten.

Du hittar verktygslådan här!

Tipsrunda om barns rättigheter

FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, är internationella bestämmelser om barns rättigheter som blev nationell lag i Sverige den 1 januari 2020. Alla barn har samma rättigheter och rätt att få kunskap om dem. Ökad kunskap leder till att vi kan förebygga diskriminering, övergrepp och kränkningar samt agera om någon far illa. Den här tipsrundan om barnkonventionen kan ni använda på till exempel ett läger eller en träff i din verksamhet för barn och unga. Målgruppen är från 8 år och uppåt.

Du hittar tipsrundan här