_MG_9614 Vi ville att barn och ungdomars röster ska bli hörda, säger ordförande Hanna.

De tre medlemmarna Hanna, Josefin och Ylva-Li samlade in barns erfarenheter av trygghet på sin fritid. Genom enkäter och fokusgrupper tog de reda på vad barn tycker är viktigt för en trygg miljö. Men också vad de upplevde som mindre trygg. Vad är egentligen en bra ledare och vad är en schysst kompis? Det är några av frågorna som de ställde. Det material som gruppen samlade in användes inom projektet. På så sätt fick vi lite bättre kunskap om att vi gjorde rätt saker. Gruppen lämnade en slutrapport av sina studier 2016.