Trygga mötens historia

2019

En uppdaterad version av webbkursen publiceras.

2016

– Projektet ”Trygga Möten Överallt” avslutas och en rad nya material och arbetssätt görs tillgängliga för alla föreningsverksamma i Sverige via Trygga mötens hemsida. Projektet genomfördes av Scouterna i samarbete med KFUM under perioden februari 2013 till april 2016. Projektet riktade sig till alla former av fritidsverksamheter. Projektet genomfördes med stöd från Allmänna Arvsfonden.

I projektet fanns fem arbetsgrupper som bland annat utvecklade aktiviteter och övningar för olika åldersgrupper, undersökte barns erfarenheter av övergrepp och kränkningar i deras fritidsverksamheter, tog fram metoder för att utveckla arbetet med Trygga möten och bemötandet av barn som utsatts för övergrepp, kränkningar eller mobbning. Målet var att skapa möjligheter för Trygga Möten överallt.

2015

– Ny webbkurs lanseras.

2013

– Projektet ”Trygga Möten Överallt” påbörjas. Målet är att barn och unga ska bli mer medvetna om sina rättigheter och mer aktiva i att förebygga övergrepp och mobbning samtidigt som de vuxna fortsätter att ta sitt ansvar.

– Carin Grundberg-Sandell tar emot Stora priset på Allmänna Barnhuset för sitt arbete med Trygga möten.

– En ny utbildarledd kurs och nytt material lanseras.

 

2012

– Scouternas stämma beslutar att utbildningen Trygga möten ska vara obligatorisk för alla scoutledare.

– Seminariet ”Övergrepp mot barn och unga i föreningslivet” genomförs av Scouterna tillsammans med Riksdagens Scoutnätverk.

– Webbkursen Trygga möten lanseras, en gratis kurs för ledare i alla barn och ungdomsorganisationer.

– Scouterna får Long Tall Sally-priset för sitt arbete med Trygga möten.

2009-2011

– Webbutbildningen översätts till fem språk inför världsscoutjamboreen i Kristianstad. 13 000 ledare ifrån 130 länder som deltog i Jamboreen gjorde kursen innan de kom till lägret. Flera länder blev inspirerade och har fortsatt utbilda sina egna ledare efteråt.

2006

– Studiematerialet Trygga möten och webbkursen Trygga möten produceras och lanseras för första gången.

2005

– Det första seminariet ”Uppdraget mot övergrepp” genomförs i Riksdagshuset tillsammans med Riksdagens Scoutnätverk, Scouterna, LSU och Förbundet Vi Unga.

– Arbetet med Trygga möten påbörjas inom Scouterna med syftet att skapa en trygg verksamhet, fri från övergrepp.