UN flag at half staff in remembrance of staff members killed in Kabul

FNs barnkonvention är en av grunderna för Trygga Möten-konceptet. Dessa fyra artiklar brukar kallas barnkonventionens grundprinciper:

 

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.

Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.

Artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

 

Vi tycker att det är viktigt att utgå från dessa 4 artiklar när man organiserar sin barn- och ungdomsverksamhet. För att skapa en trygg verksamhet för barn och unga krävs att barnens behov sätts i centrum. Det innebär att barnens rättigheter måste respekteras och att organisationen måste arbeta för att göra dem mer delaktiga. Ofta har barn ett annat perspektiv på saker vilket innebär att deras delaktighet är avgörande för att verksamheten verkligen ska bli bra för dem.

 

Artikel 19 är också en viktig grund för Trygga Möten. Den säger att barn har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande. Att förhindra det är Trygga Mötens huvudsyfte.

 

I våra Aktivitetspaket finns övningar som stärker barnens kunskaper om Barkonventionen och tränar dem i samarbete.