För de allra flesta är det nog självklart att barn ska få ha roligt, leka och njuta av att vara barn men alla vet kanske inte att det är en mänsklig rättighet enligt Barnkonventionen.

Kursfoton-5

Artikel 31 säger att varje barn har rätt till lek, vila och fritid på sina villkor. Därför är det viktigt att sträva efter att alla barn får möjligheten till ett givande föreningsliv. Att ingen blir diskriminerad på grund av en funktionsvariation, sin religiösa åskådning, sin sexualitet eller något annat.

 

I Trygga Mötens utbildningar tar vi upp frågor kring detta. Genom materialet Tryggare Tillsammans får ni också en vägledning att som ledargrupp hitta en gemensam grund för att undvika att någon blir utesluten. Alla barn ska ha rätt att delta, precis så som de är.