Vad är Trygga möten?

Trygga möten syftar till att barn ska vara trygga på sin fritid. Det handlar också om sådant som att vara en schysst kompis, deltagare emellan och att ledare har kunskap och mod att agera om något händer.

Att arbeta med Trygga möten innebär att föreningar, kårer och organisationer på allvar vågar prata om övergrepp och kränkningar i den egna verksamheten. Att inget sopas under mattan är avgörande för att skapa trygghet, det behövs i alla barn- och ungdomsorganisationer.

Trygga möten startades av Scouterna 2005. Grunden i Trygga möten utgörs av en webbkurs som numera är obligatorisk för alla ledare inom Scouterna. Genom kursen utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och hur man ska agera om man tror att någon far illa.

Du hittar Trygga möten webbkurs här.

Här på hemsidan kan du även hitta aktiviteter för barn och unga samt andra verktyg för att utveckla ledargruppen liksom hela organisationen. Plus en del annat som är till hjälp för att skapa trygga möten.