Råd och stöd för vuxna

Här får du som ledare tips på vart du kan vända dig om du är orolig för ett barn eller behöver råd om hur du ska agera.

Bris vuxentelefon tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn, såväl svåra som vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.
Tider: måndag – fredag 09-12.
Telefonnummer: 0771-50 50 50.

Rädda Barnens hemsida finns tips och råd till hur du som vuxen kan stötta barn och unga i din närhet.

Hos organisationen Friends rådgivning kan du få råd om vad du kan göra i olika situationer kopplade till mobbning och andra kränkningar.

Är du orolig för ett barn och funderar på att göra en anmälan till Socialtjänsten så kan du kontakta Socialtjänsten i den kommun där du bor för att fråga om råd.

Råd och stöd hos Scouterna

Medlemmar och kårer hos Scouterna kan få råd och stöd i situationer där övergrepp förekommit, eller då man misstänker övergrepp. Detta stöd finns centralt hos Scouterna.

Kontaktperson: Ingrid Häggblom
Samordnare Trygga Möten
Tel: 08-555065 88
E-post: ingrid.haggblom@scouterna.se

Vid akuta ärenden på kvällar och helger, ring till Scouternas journummer på 08-568 432 22. Scouterna har jourberedskap året om och journumret är ständigt bemannat. Den som har ansvar för jourtelefonen ansvarar för att den som ringt får respons.


Annan information

Här har vi samlat andra länkar som kan vara användbara.

På temat psykisk ohälsa kan du få information och läsa om olika symtom och tillstånd samt hitta vägledning till hjälp och behandling på Vårdguidens hemsida. Här finns det dessutom krönikor, berättelser och reportage om människors egna erfarenheter, känslor och tankar om psykisk hälsa och ohälsa.

På sidan Gråzon Gränsfall Glasklart får du tips på hur din förening eller du som barn- och ungdomsledare kan arbeta för att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp. Gråzon Gränsfall Glasklart har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I organisationen Ecpats handbok finns information om vuxna som söker kontakt med barn och ungdomar i sexuella syften.Här finns också tips för att prata med barn om säkert surfandepå internet.