Var kan du få hjälp?

Har du råkat ut för någonting i din fritidsverksamhet? Här nedan har vi listat olika bra sidor, där du som är ung och ledare kan chatta med, ringa eller mejla till en stöttande vuxen, eller läsa mer om dina rättigheter och psykisk hälsa. Prata även gärna med en vuxen i din närhet för att få hjälp.

Vid akuta nödsituationer när du snabbt behöver hjälp ringer du 112, SOS Alarm.

BRIS till BRIS kan du vända dig för att få prata med någon om sådant som är jobbigt. Du kan chatta, ringa eller mejla till dem. BRIS erbjuder stöd till alla som är under 18 år!

Ditt Ecpat– Hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL för dig under 18 år

Jourhavande kompis är chattjouren för alla upp till 25 år. Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst och du får vara anonym.

Unizons tjejjourer Här kan du hitta kontaktuppgifter till Unizons tjejjourer runt om i Sverige. Här finns också mycket att läsa om relationer, familj, övergrepp, sexualitet och mycket mer.

Killfrågor.se En chatt och mejl för dig som ser dig som kille. Här finns vuxna som kan ge dig stöd via nätet.

NSPH Här kan barn och unga hitta information om vart man kan vända sig om man mår psykisk dåligt och behöver hjälp

Vara nere Organisationen Mind arbetar med att rusta unga för livet genom att höja kunskapen om psykisk hälsa och ge verktyg för samtal.

Suicide ZeroHär kan du hitta fakta om självmord och lära dig mer om hur du kan bemöta någon som mår dåligt.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Trygga barnen för dig mellan 7-25 år som lever i eller har växt upp i en familj där någon vuxen dricker för mycket eller har någon annan form av missbruk. Du kan chatta eller få stödsamtal med en trygg kontakt och delta i grupper och aktiviteter.

Dags att prata om en sida där du kan läsa mer om vad sexuella övergrepp är och var du kan vända dig för att få hjälp eller om du misstänker att någon annan far illa.

Barnombudsmannen på Barnombudsmannens hemsida kan du lära dig massor om dina rättigheter! Här finns också en chatt där du kan ställa frågor om vad som är rätt och fel.

Kränkt.se Har du blivit illa behandlad på nätet? På kränkt.se får du veta hur du ska göra om du blivit illa behandlad på nätet.

Jag vill veta Här kan du hitta information om dina rättigheter om du blivit utsatt för ett brott.

PSYKOLOGIGUIDEN UNG Här finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa för dig som är ung.

Är du ledare och vill få råd och stöd kring hur du ska agera? Du hittar information här

Råd och stöd för vuxna

Här får du som ledare tips på vart du kan vända dig om du är orolig för ett barn eller behöver råd om hur du ska agera eller om du själv mår dåligt.

1177 kan hjälpa till att bedöma symptom samt ge råd om vart man kan söka vård och stöd.

Bris vuxentelefon tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn, såväl svåra som vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.
Tider: måndag – fredag 09-12
Telefonnummer: 0771-50 50 50

Rädda Barnen har samlat tips och råd till hur du som vuxen kan stötta barn och unga i din närhet på sin hemsida.

Friends ger råd om vad du kan göra i olika situationer kopplade till mobbning och andra kränkningar.

Ledare som lyssnar  är en gratis webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden som Folkhälsomyndigheten har utvecklat. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Mind erbjuder medmänskliga samtal med volontärer, anonymt och kostnadsfritt via telefon och chat.

Är du orolig för ett barn och funderar på att göra en anmälan till Socialtjänsten så kan du kontakta Socialtjänsten i den kommun där du bor för att fråga om råd.

Råd och stöd hos Scouterna

Medlemmar och kårer hos Scouterna kan få råd och stöd i situationer där övergrepp förekommit, eller då man misstänker övergrepp. Detta stöd finns centralt hos Scouterna.

För råd och stöd i Trygga möten-frågor ring 08-568 432 05 eller maila till:

melis.yorulmaz@scouterna.se eller ingrid.haggblom@scouterna.se

Vid akuta ärenden på kvällar och helger, ring till Scouternas journummer på 08-568 432 22.
Scouterna har jourberedskap året om och journumret är ständigt bemannat.