Trygga möten och Jamboree22

Alla barn och unga har rätt till en trygg fritid, så även under Jamboree22! Under jamboreen är det alla vuxnas ansvar att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla barn och unga.

Som ledare över 15 år i Scouterna är det obligatoriskt att gå kursen Trygga Möten samt att uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vart tredje år. Dessa krav gäller självklart även under Jamboree22! Alla ledare och vuxna som åker tillsammans med sin kår och närvarar på lägret samt alla funktionärer omfattas av kraven.

Information om vad som gäller för dig under inför Jamboree22 och hur du får tillgång till kursen  hittar du här

Listening Ears

Listening Ears består av en grupp med funktionärer som under Jamboree22 bidrar till att skapa en trygg miljö för deltagarna genom att finnas tillgängliga för samtal ”med någon annan”. Till Listening Ears kan deltagare komma för att samtala med en lyssnande vuxen om vad som helst och scoutledare ges möjlighet att samtala om scouting och ledarskap kopplat till Trygga möten.

Listening Ears är den praktiska tillämpningen av Trygga möten på Scouternas större arrangemang och bidrar med kunskap och praktisk hantering av händelser kopplade till Trygga möten. Avdelningen samverkar med de ansvariga för Trygga möten inom Scouterna nationellt.

Mer info om Trygga möten hittar du här

Mer info om registerutdrag hittar du här