Samtalsledarutbildning

Trygga mötens samtalsledarutbildning kommer genomföras den 26 – 28 november 2021 på Scouternas kansli i Stockholm. Ansökan är stängd för i år. Håll utkik för när nästa omgång går under 2022!

Scouternas vision är “unga som gör världen bättre”. Genom Trygga mötens samtalsledarutbildning får du möjlighet att leda fördjupande samtal med scoutledare om ämnen kopplade till Trygga möten och ger därmed dem fler verktyg att bemöta och hantera barn och unga som mår dåligt. Med fler samtalsledare kan vi erbjuda fler scoutkårer fördjupande workshops och möjlighet att genomgå den obligatoriska Trygga möten-utbildningen tillsammans med stöd av en samtalsledare.

Vad är Samtalsledarens uppdrag?

Samtalsledare får efter avslutad Samtalsledarutbildning uppdraget att leda Trygga möten live och Trygga möten fördjupning för ledare från 15 år, i scoutkårer eller arrangemangsgrupper.

Uppdragsbeskrivningen för samtalsledare hittar du  här

Vem kan söka till samtalsledarutbildningen?

Samtalsledarutbildningen riktar sig till dig som:

  • varit scoutledare en längre tid (minst 3 år) eller är anställd i Scouterna, Equmenia, NSF, Salt eller ett studieförbund
  • har goda och fördjupade kunskaper i frågor som knyter an till innehållet i Trygga möten
  • vill fördjupa dina kunskaper och din förståelse för frågor inom området Trygga möten
  • har erfarenhet av att leda samtal i grupp
  • har förmåga att samtala med scoutledare om känsliga och svåra frågor inom området Trygga möten

Urvalsprocess till utbildningen sker genom intervjuer och referenstagning samt om du har möjlighet att kunna genomföra ett minimum antal workshops per år. Samtalsledarna ingår i ett nätverk, närmare beskrivet i uppdragsbeskrivningen (se ovan).

När kan jag söka till nästa omgång av samtalsledarutbildningen?

Ansökan är öppen och stänger 5 september 2021. En andra omgång av samtalsledarutbildningen genomförs 26- 28 november 2021 på Scouternas kansli i Stockholm.

Hur ansöker jag till samtalsledarutbildningen?

Du ansöker till Samtasledarutbildningen via Scouternas Folkhögskola. Där hittar du också mer information om kursens innehåll.

När och var kommer samtalsledarutbildningen att gå?

Den andra  Samtalsledarutbildning kommer att ske den  26-28 november 2021 på Scouternas kansli i Stockholm.

Varför skjuts kurstillfället fram?

På grund av pandemins restriktioner har vi inte möjlighet att genomföra Samtalsledarutbildningen i september som planerat. Och vi vill skapa de bästa förutsättningarna för utbildningen. Samtalsledarutbildningen bedömer vi heller inte kunna genomföra i digitalt format.

Kommer jag behöva betala en deltagaravgift för att gå samtalsledarutbildningen?

Samtalsledarutbildningen är helt kostnadsfri för dig som är ideell och antagen som deltagare. Detta inkluderar även resa, boende (samt enkelrumstillägg) och mat för kurshelgen. Dessa kostnader täcker Trygga möten. Är du däremot anställd hos Scouterna eller någon av samverkansorganisationerna står din arbetsgivare för kostnaden.

När kommer det genomföras fler samtalsledarutbildningar?

Det är ännu inte fastställt än då vi behöver utvärdera antalet utbildade samtalsledare, efterfrågan och behov. Vår förhoppning är att kunna erbjuda en till två utbildningar om året med geografisk spridning.

Var kan jag läsa mer om innehållet i samtalsledarutbildningen

En utförlig beskrivning av samtalsledarutbildningens innehåll kan du läsa i kurskatalogen på Scouternas Folkhögskola.