Information och pedagogiskt material

Här hittar du material och länkar som vi hänvisar till i Trygga mötens webbkurs.

FN:s konvention och barnets rättigheter, (barnkonventionen)

UNICEFs hemsida kan du läsa och lära dig mer om barnkonventionen.

Barnombudsmannens hemsida finns en lättläst skrift om barnkonventionen.

Barnkonventionen – frågor och svar finns information och tips på hur scoutkårerna kan arbeta med barnets rättigheter.

I Trygga mötens Aktivitetspaket för barn och ungdomar i olika åldersgrupper finns övningar som handlar om barns rättigheter och Barnkonventionen. De är till för att lära barn och unga om deras rättigheter.

 

Kroppen och gränser

Det går att förebygga övergrepp genom att bland annat lära barn och ungdomar om kroppen, gränser och integritet. Rädda Barnen har ett material om hur man pratar med barn om kroppslig integritet. Materialet heter Stopp! Min kropp! och finns på Rädda Barnens hemsida.

Att göra aktiviteten ”Testa gränser” från Scouternas aktivitetsbank eller aktiviteten ”Schyssta kramar” som finns i aktivitetspaketet för åldersgruppen 6-9 år (Spårare) kan vara ett annat sätt.

Se länk till aktivitetspaketen ovan.

Ni kan också jobba med stärka barn och ungdomars självkänsla och självförtroende genom att använda Scouternas material ”Free Being Me” som finns på Scouternas hemsida.

Normer, diskriminering och härskartekniker

Ett sätt att erövra makt är att osynliggöra eller ignorera en person, men det finns många fler härskartekniker. Det går att lära sig att identifiera härskartekniker och det finns användbara motstrategier. Läs mer om härskartekniker här.

I Scouternas Leda Scouting kan du läsa mer om normer och normkritik.

Scouternas folkhögskola har även en utbildning i Normkritiskt Ledarskap.

Diskrimineringsombudsmannens hemsida finns mer att läsa om diskriminering samt råd om vart man kan vända sig.

Kris- och handlingsplaner

Varje föreningen eller organisation för barn och ungdomar bör ha en handlingsplan för hur man hanterar händelser med övergrepp och kränkningar. Handlingsplanen ska uppdateras regelbundet och alla ledare i kåren bör veta vart den finns samt vad som står i den.

Du kan hitta mallar som din förening kan utgå ifrån här.