Materialet Tryggare Tillsammans är till för att skapa en gemensam syn på trygghetsfrågor i ledargruppen. Med hjälp av materialet får ni tänka igenom olika frågor som är aktuella inom Trygga Möten. Det handlar bland annat om övergrepp, diskriminering och barns rättigheter. [bifogade-filer]