Scouterna har som mål att erbjuda barn och ungdomar en trygg verksamhet fri från alla former av övergrepp. Ett sätt att förebygga övergrepp är att kontrollera de ledare som ska ansvara för verksamheten. Genom att begära in ett registerutdrag när en ny ledare kommer till kåren kan man förhindra att någon som tidigare blivit dömd för sexual- eller barnpornografibrott eller allvarligare former av våldsbrott kommer in i verksamheten.

Reforma 09

Att begära in ett registerutdrag är inte obligatoriskt för kåren men rekommenderas av Scouterna och Trygga Möten. Hur kåren kan gå tillväga i hanteringen av registerutdrag går att läsa i dokumentet nedan!

[bifogade-filer]