Ledare är förebilder 

Som ledare måste man tänka på att man är en förebild för deltagarna. Den gamla devisen att ”barn gör som man gör och inte som man säger” är bra att tänka på.

Att skapa ett gemensamt synsätt och att behandla varandra på ett bra sätt, oavsett om det gäller vuxna eller barn, är viktigt för att skapa trygghet. Därför finns vårt arbetsmaterial  ”Tryggare tillsammans” LÄNK! Materialet syftar till att skapa ett gemensamt synsätt på kränkningar och övergrepp i ledargruppen samt att väcka diskussion och öppna upp för att samtala kring situationer som kan uppstå i den egna verksamheten.

Ett sätt som ledare kan vara goda förebilder på är hur de uttrycker sig. Många skulle nog reagera om en ledare ständigt retade något av barnen eller ungdomarna i gruppen men det är inte lika säkert att alla skulle reagera om det gällde en annan vuxen.

”En retsam ton är väl bara kul?” ”Vi är hårda men hjärtliga i vår grupp!” är vanliga uttryck men det räcker inte med att ha en bra ton och uttrycka sig på ”rätt” sätt med barnen. Det måste ske hela tiden. Barn och ungdomar hör vad som sägs. Sättet som ledarna beter sig mot varandra blir lätt normen för hur man beter sig i hela gruppen och sker detta inte på ett schysst sätt minskar förutsättningar för att skapa trygga möten.