Förebygga

Att alla ledare går en utbildning i Trygga möten är ingen garanti för en helt säker verksamhet. Arbetet med att skapa en trygg miljö behöver göras på flera plan och pågå hela tiden. Här får du fler tips om vad ni kan göra.

Jobba med ledargruppen

Det förebyggande arbetet behöver dock börja med ledargruppen. Som ledare måste man tänka på att man är en förebild för deltagarna. Den gamla devisen att ”barn gör som man gör och inte som man säger” är bra att tänka på. Ett sätt som ledare kan vara goda förebilder på är hur de uttrycker sig. Många skulle nog reagera om en ledare ständigt retade något av barnen eller ungdomarna i gruppen men det är inte lika säkert att alla skulle reagera om det gällde en annan vuxen. ”En retsam ton är väl bara kul?” ”Vi är hårda men hjärtliga i vår grupp!” är vanliga uttryck men det räcker inte med att bara ha en bra ton och uttrycka sig på ”rätt” sätt med barnen.  Sättet som ledarna beter sig mot varandra blir lätt normen för hur man beter sig i hela gruppen och sker detta inte på ett schysst sätt minskar förutsättningarna för att skapa trygga möten.

Vårt arbetsmaterial ”Tryggare Tillsammans” syftar till att skapa ett gemensamt synsätt på kränkningar och övergrepp i ledargruppen samt att väcka diskussion och öppna upp för att samtala kring situationer som kan uppstå i den egna verksamheten.

HÄR kan du ladda ned materialet

Registerutdrag

Andra sätt att arbeta förebyggande är att begära in utdrag från polisens belastningsregister från nya ledare. På så vis kan man se till så att personer som blivit dömda för sexual- eller grova våldsbrott inte kommer in i verksamheten.

Att begära in ett registerutdrag är inte obligatoriskt för kåren men rekommenderas av Scouterna och Trygga möten. Hur kåren kan gå tillväga i hanteringen av registerutdrag går att läsa i dokumentet nedan:

O50-52-2020 Riktlinje för registerutdrag

Handlingsplan

Att vara förberedd på övergreppssituationer eller andra allvarliga händelser och veta hur man ska agera skapar en ökad känsla av trygghet i ledargruppen. En krisplan där man identifierat risker samt gjort en plan för man ska agera om något händer är ett sätt att förbereda sig och minimera de negativa konsekvenserna när något händer.

Trygga mötens handlingsplaner utgår ifrån händelser kopplade till övergrepp inom eller utanför verksamheten samt oro för barn och kan fungera som checklistor för kåren. Det kan vara bra att gå igenom och anpassa handlingsplanerna för att säkerställa att de är anpassade utifrån er verksamhet.

Handlingsplan vid misstanke om att någon i verksamheten begått övergrepp

Handlingsplan – barn eller ungdom befinner sig i en utsatt situation

Målet med en beredskapsplan är att ha en beredskap för oväntade händelser och för att genomföra verksamhet på ett säkert sätt. Mallen är en bra hjälp för kårerna när man skriver eller uppdaterar en verksamhets krisberedskap.

Mall Beredskapsplan