Barnkonventionen

Sverige har skrivit under FNs konvention om barns rättigheter, barnkonventionen. Den gäller alla som inte fyllt 18 år. I den finns massor av regler om hur barn ska behandlas.

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 brukar kallas barnkonventionens grundprinciper. Man kan säga att de sammanfattar hela barnkonventionen. Du kan läsa dem HÄR 

Vill du lära dig mer om Barnkonventionen? Prova vårt spel eller gör vår tipsrunda tillsammans med dina vänner.

Barns rättigheter skyddas genom våra lagar

Det pågår ett arbete att göra Barnkonventionen till en lag i  Sverige men än så länge är den inte det. Däremot är de flesta av våra lagar anpassade för att stämma med konventionen. Det innebär bland annat att alla myndigheter i Sverige ska tänka på hur deras beslut påverkar barn.

Det finns också lagar som säger att:

  • ingen får göra dig illa.
  • att ingen får diskriminera dig (behandla dig sämre än någon annan) för tex ditt ursprung, din religion eller ditt kön.
  • att barn har rätt att få säga vad de tycker om sådant som påverkar dem, både i skolan och i sin familj.
  • att varje barn har rätt till lek, vila och fritid på sina villkor.

Vi på Trygga Möten tycker att det är självklart att alla barn och ungdomsföreningar ska arbeta efter barnkonventionen.  Därför vill vi att alla föreningar ska lyssna på barn och ungdomar och göra allt de kan för att du ska kunna ha en trygg fritid.

Vill du läsa mer om vad som står i barnkonventionen kan du göra det hos UNICEF