Råd och stöd hos Scouterna

Medlemmar och kårer hos Scouterna kan få råd och stöd i situationer där övergrepp förekommit, eller då man misstänker övergrepp. Detta stöd finns centralt hos Scouterna.

Kontaktperson:

Bild till hemsida

Ingrid Häggblom

Samordnare Trygga Möten
E-post: ingrid.haggblom@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 88

Ingrid är samordnare för Trygga Möten och ansvarar för råd och stöd kring Trygga Möten-frågor.

Vid akuta ärenden ring till Scouternas journummer 08-568 432 22. Scouterna har jourberedskap året om och journumret är ständigt bemannat. Den som har ansvar för jourtelefonen ansvarar för att den som ringt får respons.