Psykiska/känslomässiga övergrepp

Kursfoton-12Känslomässiga och psykiska övergrepp är sådant som kan påverka barnets känsla av trygghet och dess självförtroende negativt. Det kan vara att hota, förlöjliga, isolera eller diskriminera någon. Både vuxna och andra barn kan vara de som utsätter barnet.

 

Det är inte alltid så lätt att som utomstående uppfatta vad som är ett hot. Inom en grupp kan vissa ord och uttryck ha en innebörd som uppfattas som hotfull.

 

Ibland kan också sådant som sägs, även av vuxna ledare, uppfattas som hotfullt av en individ. Hen kan ha erfarenheter med sig som påverkar hur det som sägs uppfattas.

 

Det krävs uppmärksamhet och närvaro för att upptäcka och göra något åt hotfulla situationer i alla grupper. Särskilt just bland barn och ungdomar.

Lär dig mer genom att går Trygga Mötens webbkurs HÄR