Vanvård/försummelse

Vanvård eller försummelse innebär att den som har hand om barnet, vårdnadshavaren, inte lever upp till sitt ansvar. Fysisk eller psykisk sjukdom, missbruk, bristande kunskaper kring barns behov och stress är några exempel på de många orsakerna bakom brister i omsorg av barnet.

 

Det är inte alltid lätt att upptäcka att barn far illa på grund av detta. Men att barnet kanske får för lite mat, inga kläder som passar eller har rätt funktion, inte tas till läkare vid sjukdom och liknande visar på att allt inte står rätt till.

 

Långvarig vanvård kan skada barnet fysiskt, psykisk och socialt. Därför är det väldigt viktigt att den som misstänker vanvård reagerar och agerar. Ofta handlar det om att vårdnadshavaren/-havarna behöver få hjälp ifrån professionella. Att ha rutiner för sådant i en förening/kår gör det ofta lättare att agera.

Lär dig mer genom att går Trygga Mötens webbkurs HÄR