Mobbning

Mobbning är en form av övergrepp. Den vanligaste beskrivningen av mobbning är ”upprepade negativa handlingar mot någon annan”.

 

Viktigt att komma ihåg är dock att en enskild kränkning, oavsett om den är fysisk eller psykisk, är för mycket. Därför ska man undvika diskussioner kring om det är mobbning eller inte. Fokusera istället på att reagera mot alla former av kränkningar.