Fysiska övergrepp

Webb misshandelTill fysiska övergrepp räknas all form av våld mot barn. I Sverige är det helt förbjudet att bruka våld mot barn. Men ändå uppstår ibland diskussioner kring vad som ska räknas som övergrepp och inte .

De flesta tänker nog på slag, sparkar och liknande när de hör begreppet fysiska övergrepp. Sådant är lätt att ta ställning mot. Men det är viktigt att också tänka på att till exempel även ett ryck i en arm eller att hålla fast någon är former av våld. Även om det inte görs för att medvetet skada barnet.

Om en ledare är alltför hårdhänt med barnen är det därför viktigt att uppmärksamma det. Även om inget barn uttryckt att de känt sig utsatta för övergrepp. Att diskutera vad som är acceptabelt agerande vid exempelvis tillrättavisningar är en bra början. Det gör också att chansen ökar att andra ledare vågar säga ifrån om någon annan tar i för hårt.

Lär dig mer genom att går Trygga Mötens webbkurs HÄR