Olika typer av övergrepp

För att underlätta diskussioner kring kränkningar och övergrepp kan det vara bra att dela upp begreppet i flera kategorier. Inom Trygga Möten används dessa:

Det är viktigt att komma ihåg att det i verkligheten inte finns några självklara och tydliga gränser mellan dessa typer av övergrepp.