Vad är övergrepp?

Du har säkert hört ord som mobbning, kränkningar, utfrysning eller liknande ord. Vi på Trygga Möten brukar kalla allt sådant för ”övergrepp”.

 

Tyvärr sker övergrepp  mot barn och ungdomar även under deras fritidsaktiviteter. Det kan vara en ledare som gör dumma saker eller andra barn som beter sig illa. När vi pratar om övergrepp brukar vi dela upp det i olika slags typer av övergrepp:

Fysiska

t.ex. att bli slagen, knuffad eller fasthållen.

Psykiska/känslomässiga

t.ex. att bli retad hela tiden, att någon säger att man inte får vara med och leka eller att någon alltid klagar på det man gör hur mycket man än försöker göra rätt.

Sexuella övergrepp

t.ex. att någon stoppar in handen innanför ens tröja, tar på ens kropp eller tvingar en att ta av sig kläderna.

Vanvård eller försummelse

t.ex. att ett barn inte får mat hemma eller får gå till doktorn när det är sjukt.

Mobbning

mobbning handlar om upprepade kränkningar under lång tid.

 

Om du tycker att någon behandlar dig illa eller gör något dumt mot dig är det viktigt att du berättar det. Oavsett om den som gör det är barn, ungdom eller vuxen. Prata med någon vuxen som du litar på. Berätta vad som hänt och vad du känner. Du har rätt att slippa bli utsatt för övergrepp.

HÄR kan du hitta länkar till någon att prata med.