Kontakt

Om du vill veta mer eller har frågor om Trygga Möten kan du mejla till infotm@scouterna.se eller kontakta:

 

Bild till hemsida

Ingrid Häggblom

Samordnare Trygga Möten
E-post: ingrid.haggblom@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 88

Ingrid är samordnare för Trygga Möten och ansvarar för råd och stöd kring Trygga Möten-frågor.

Vid akuta ärenden ring till Scouternas journummer 08-568 432 22. Scouterna har jourberedskap året om och journumret är ständigt bemannat. Den som har ansvar för jourtelefonen ansvarar för att den som ringt får respons.

Om du har frågor om webbkursen, problem med att logga in eller som extern vill köpa tillgång till kursen, maila till webbkurs@scouterna.se eller ring 08-568 432 00.