Trygga Möten 10 år!

I år firar Trygga Möten 10 år! Men vad har egentligen hänt under de här 10 åren? Här kommer en sammanfattning…

2005
Projektet Uppdraget mot övergrepp startar i Scouterna med stöd från Allmänna Arvsfonden. Syftet är att skapa en trygg verksamhet,  med modiga ledare som reagerar och agerar  mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. Verksamhetens två ben bli utbildning och råd och stöd.
Seminarium med Riksdagens Scoutnätverk i Riksdagshuset. Deltar gör ett antal riksdagspolitiker samt representanter från Bris, LSU, Riksidrottsförbundet och Allmänna Barnhuset.

2006
Projektet byter namn till Trygga Möten.  Studiematerialet och webbkursen Trygga Möten lanseras.

2007
Utbildning av Trygga Möten ambassadörer och funktionärer till den nationella Jamboreen.

2008
Beslut att Sverige som värdland för världsscoutjamboreen 2011 skall satsa på att skapa ett tryggt och säkert läger fritt från övergrepp och inspirera andra länder att arbeta förebyggande.

2009-2011
Trygga Möten utbildningen anpassas för världsscoutjamboreen i Sverige och översätts till fem språk . Webbkursen blir obligatorisk för 8 000 ledare men hela 13 000 ledare ifrån 130 länder genomför kursen.  På lägret genomförs också konferensen ”Keeping Children Safe From Harm – Taking Aktion Together”.

2012
Vid seminariet ”Övergrepp mot barn och unga i föreningslivet”  lanserar Scouterna en ny webbkursvariant öppen för ledare från andra organisationer.
Scouterna får Long Tall Sally-priset av kommunikationsföretaget Long Tall Sally för arbetet med Trygga Möten.
Scouternas stämma beslutar i enlighet med en motion att Trygga Möten utbildningen ska vara obligatorisk för alla scoutledare.

2013
Tillsammans med KFUM Sverige startar Scouterna det treåriga projektet Trygga Möten Överallt, med stöd från Allmänna Arvsfonden.
Carin Grundberg-Sandell, som jobbat med Trygga Möten sedan starten, tar emot Allmänna Barnhusets Stora Pris.

2014
Projektet Trygga Möten Överallt fortsätter arbetet med att ta fram metoder och material för en tryggare fritid för alla unga och besöker bland annat läger och börjar att utveckla aktiviteteter, filmer, med mera.

2015
Trygga Mötens nya webbkurs lanseras, med nytt material och tillgänglig i telefon och surfplatta. Fram till 2015 har ca 10 000 gått webbkursen och ca 2500 gått kursen live (i Sverige) efter beslutet om obligatoriet.
Nya delar av Trygga Möten slutförs inför lansering våren 2016…