Förändring av bokning av Trygga Möten live-kurser!

Scouternas konsulenter, som tidigare har hållit många Trygga Möten kurser, behöver nu fokusera på andra uppgifter. Framöver kommer det i första hand vara ideella utbildare som genomför live-utbildningarna.

Tills denna förändring är genomförd kan de kårer som vill ha en live-kurs maila önskemål till infotm@scouterna.se så förmedlar vi kontakten till rätt person.