Förebygga

Att alla ledare går en utbildning i Trygga Möten är ingen garanti för en helt säker verksamhet. Arbetet med att skapa en trygg miljö behöver göras på flera plan och pågå hela tiden.

Genom att begära in utdrag från polisens belastningsregister från nya ledare kan man säkerställa att personer som blivit dömda för sexual- eller grova våldsbrott inte kommer in i verksamheten.

arrlapp1

Att vara förberedd på övergreppssituationer eller andra allvarliga händelser och veta hur man ska agera skapar en ökad känsla av trygghet i ledargruppen. En krisplan där man identifierat risker samt gjort en plan för man ska agera är ett sätt att förbereda sig och minimera de negativa konsekvenserna när något händer. Läs mer om registerutdrag och krisplan i menyn!