Trygga Möten 10 år!

I år firar Trygga Möten 10 år! Men vad har egentligen hänt under de här 10 åren? Här kommer en sammanfattning… 2005 Projektet Uppdraget mot övergrepp startar i Scouterna med stöd från Allmänna Arvsfonden. Syftet är att skapa en trygg Läs mer »

Konferens: Barns rätt till en trygg fritid – fri från kränkningar och övergrepp

  Varje barn har rätt till lek, vila och fritid, säger Barnkonventionen. Den säger också att varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld och övergrepp. Det innebär ett stort ansvar för såväl ledare som beslutsfattare. I Sverige Läs mer »