Vill du vara med och bidra till fler Trygga Möten?

Nu söker vi fler ideella som vill engagera sig i utvecklingen av Trygga Möten! Läs mer på http://www.volontarbyran.org/volontarbyran/forvolontarer.aspx?jobid=11280

Barnkonventionen 25 år

I år är det 25 år sedan FN antog konventionen om barnets rättigheter! Läs mer på Regeringens hemsida!